Kredītportfelis

Kredītportfelis ir katras konkrētās kredītiestādes izsniegto kredītu kopums, kurš ir aktīvs grāmatvedībā, tie parasti tiek klasificēti atbilstoši kredītriska pakāpei, tas palīdz bankai attīstīties un piesaistīt arvien jaunus klientus. Kredītportfeļa apzināšana, klasifikācija, novērtēšana un kvalitātes analīze banku menedžeriem ļauj efektīvi analizēt banku aizdevumu operācijas.

Depozīts

Naudu var ieguldīt visdažādākajos veidos, tāpēc gan Latvijā, gan arī visā pasaulē ir neskaitāmas kompānijas, kas piedāvā savus pakalpojumus priekš cilvēkiem, kuri vēlās veikt depozītus.

Naudas uzkrāšana un krāšana

NaudaNaudas uzkrāšana, krāšana un glabāšana ir labs variants, lai nodrošinātos no situācijām, kad jāizmanto kredīts.

Kas ir arheoloģija

Arheoloģija ir zinātnes nozare, kas pēta vēsturi. Visas pasaules vēsture tiek pētīta izmantojot dažādas vēstures liecības – pieminekļus, fosilijas, dažādus cits artefaktus. Izmantojot šīs liecības, pētnieki – arheologi, cenšas atšķetināt vēstures noslēpumus.

Slavenas lietas no vēstures, kuras neeksistēja

Vēsture ir traģiska, mīklaina un maģiska. Varbūt esat pamanījuši, ka daļa rakstu zap.lv ir tieši par neticamo vēsturi, taču bieži gadās, ka pat tā nelielā vēstures daļa, kas likās ticama un pat pašsaprotama, nemaz nav bijusi vēsture.

Brontozauri

Kad iztēlojamies dinozauru, tad bieži nāk prātā brontozaurs, milzīgais augēdājs. Turklāt, ja mēs Google pameklētu dinozaurus, tad atklātos, ka bildes ar aprakstiem “brontozaura ilustrācija” būtu diezgan lielā skaitā.

Ko dara arheologi

Arheologi pēta visu un visur. Ja pastāv iespēja ka pļavā pie jūsu mājas ir bijusi kāda sena apmetne, arheologi, visticamāk, tur jau ir bijuši vai drīz būs. Ja tiek atklāts kāds nogrimis pirātu kuģis, arheologi noteikti tur ieradīsies. Šie cilvēki pēta visu pasauli, katru tās stūrīti, jo nekad nevar zināt kur tiks veikts nākamais lielais atklājums kurš mums pavērs vēl kādu logu uz vēstures noslēpumiem.

Arheoloģija

Arheoloģija ir zinātnes nozare kura pēta vēstures liecības balstoties uz dažādiem artefaktiem un citām vēstures liecībām. Tieši pateicoties arheoloģijai mēs varam izzināt vēsturi pirms rakstības parādīšanās, mēs varam doties uz muzejiem un apskatīt senos cilvēkus un pat dinozaurus. Tieši arheoloģija mums sniedz šīs iespējas, jo atklājot miruša dinozaura fosilijas, arheologi spēj mums parādīt ne tikai to, kā šis dzīvnieks vai arī cilvēks izskatījās, bet spēj arī pastāstīt par tā dzīvi un pat nāvi.

Nodokļu atvieglojumi

Nodokļu atvieglojumi skar mūs visus, taču vai mēs spējam tiem izsekot un pamanīt? Lielākie nodokļu atvieglojumi aiziet personām, kurām ir noteikta invaliditāte. Viņiem ir tiešas un konkrētas tiesības uz papildu nodokļu atvieglojumiem. Gada laikā persona, kurai ir pirmā vai otrā invaliditātes grupa var saņemt 1848 Eiro. Izdalot to, uz katru mēnesi sanāk 154 Eiro. Savukārt personām, kurām ir piešķirta trešā invaliditātes grupa – gadā var saņemt 1440 Eiro, kas mēnesī ir 120 Eiro.

Kā atgūt izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem

Ir amati, piemēram, valsts ierēdņu gadījumā, kad nodokļa maksātājam ir jāaizpilda obligātā gada ienākumu deklarācija. Taču, ja Jūsu interesēs ir saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto nodokli, arī Jums jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un aizpildot 2015. gada ienākumu deklarāciju, piemērojamā attaisnoto izdevumu norma ir 213,43 eiro. Kādam tas varētu nešķist pietiekami liels materiālo līdzekļu apjoms, lai tā dēļ aizņemtu savu dārgo laiku, tomēr ieteicams padomāt, pirms atsacīties no šīs iespējas.