Monthly Archives: April 2015
You are browsing the site archives by month.
Kuldīgas skolas reformu priekšā

Šobrīd Kuldīgas novadā ir 12 vispārizglītojošās iestādes, skolēnu skaits sarūk ar katru gadu, ja 2010. gada sākumā tie bija 3043 skolēni, tad pēc 3 gadiem 2633, tas ir par 14 % mazāk. Skolēnu skaits samazinās visās klašu grupās, tomēr visvairāk tieši vidusskolas posmā, 3 gadu laikā par 37 %. Tas novedis pie tā, ka novada izglītības sistēma ir reformu priekšā. Lai izglītība Kuldīgas novadā kļūtu ar vien labāka, te vēlas veidot valsts ģimnāziju. Tomēr pie šī brīža situācijas, kad novadā ir 4 vidusskolas, skolēnu skaita dēļ tas nav iespējams. Jau, šā brīža, pilētas ģimnāzija nespēj izpildīt valsts noteikto normatīvu, 120 skolēnu vietā 10 – 12 klašu posmā ir 91 skolēns. Šobrīd apspriešanā ir 3 varianti, kuros ir piedāvāti veidi, kā varētu skolas apvienot, lai pakāpeniski izveidotu arī spēcīgu ģimnāziju. Pārmaiņas satraukušas gan pedagogus, gan vecākus, jo tā īsti neviens nevēlas mainīt ierasto kārtību.