Monthly Archives: June 2015
You are browsing the site archives by month.
Profesionālās mācību iestādes Latgalē

Profesionālā izglītība sniedz iespēju jauniešiem ieiet darba tirgū, kā savas nozares speciālistam jau salīdzinoši agrā vecumā, to sāk izmantot aizvien lielāks skolēnu skaits.