Iepriekš slēgtās skolas pielāgo sociālajām vajadzībām

Kādā Gulbenes novada pamatskolas ēkā, kura iepriekš tikusi slēgta, tagad iekārtoti 13 dzīvokļi cilvēkiem, kas dažādu apstākļu dēļ palikuši bez mājām. Sociālajai, dzīvojamai mājai dots nosaukums ‘’Blomītes’’ šobrīd šeit mitinās 10 iemītnieki. Pārsvarā šeit uzturas pensionāri, sievietes ar bērniem, invalīdi vai arī cilvēki, kas pēkšņi zaudējuši dzīvesvietu. Sociālās dzīvojamās mājas iemītnieki ar dzīvi šeit ir apmierināti, teju visi, kas šeit ievākušies te arī palikuši. Nama pārvaldniece uzsver, ka viens no šīs vietas mērķiem ir arī rūpes par to, lai cilvēki nezaudē sociālās iemaņas. Pārmaiņas piedzīvojusi arī 2010. gadā slēgtā Siltāju pamatskola, šī ēka pielāgota sociālā aprūpes centra vajadzībām. Vienīgā skolas ēka Gulbenes novadā, kas pagaidām stāv tukša, ir Stradu pamatskola.

Post Navigation