Kā atgūt izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem

Ir amati, piemēram, valsts ierēdņu gadījumā, kad nodokļa maksātājam ir jāaizpilda obligātā gada ienākumu deklarācija. Taču, ja Jūsu interesēs ir saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto nodokli, arī Jums jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un aizpildot 2015. gada ienākumu deklarāciju, piemērojamā attaisnoto izdevumu norma ir 213,43 eiro. Kādam tas varētu nešķist pietiekami liels materiālo līdzekļu apjoms, lai tā dēļ aizņemtu savu dārgo laiku, tomēr ieteicams padomāt, pirms atsacīties no šīs iespējas.

Kopš Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) ieviešanas vairs nav nepieciešams personīgi apmeklēt Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrus, kur agrāk lielā interesentu skaita dēļ nereti veidojās rindas. Un tā, mazliet papūloties, Jūs iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem varat saņemt atpakaļ, ja vien esat strādājis, un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarāciju, ja taksācijas gada laikā bijuši likuma ‟Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”10. pantā noteiktie:

  1. a) attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām;
  2. b) veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
  3. c) privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
  4. d) apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
  5. e) gadā un uz priekšu veiktie izdevumi par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem varēs tikt iekļauti gada ienākumu deklarācijā. Piemēram, par 2016. gadu šos attaisnotos izdevumus varēs iesniegt 2017. gadā un atgūt pārmaksāto nodokli.

Gadījumos, kad izveidojas nodokļu pārmaksa, pārmaksāto summu var saņemt no budžeta atpakaļ.

Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina attaisnotos izdevumus, jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) klientu apkalpošanas centrā vai arī šajā pašā iestādē, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un lejupielādējot, datorā, vai arī kā ieskenēti dokumenti, tie jāiesniedz personīgi VID klientu apkalpošanas centrā, vai arī jānosūta pa pastu vai elektroniski.

Pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli (attaisnotos izdevumus) var pamatot ar kases čeku, kurā papildus obligātajiem kases čeka rekvizītiem ir norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods; kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods; ja samaksa nav veikta skaidrā naudā – ar maksājumu kartes numuru un citiem maksājuma apliecinājumiem kases čekā; numurētu un VID reģistrētu kvīti; kases ieņēmumu orderi; apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskatījumu, piemēram, internetbankā.

Lai Jūs varētu sastādīt gada ienākumu deklarāciju, Jums nepieciešams iegūt paziņojumu par algas nodokli no darba devēja; paziņojumu par slimības pabalstiem saskaņā ar darbnespējas lapu “B” (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) vai paziņojumu par pensiju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Post Navigation