Kas ir arheoloģija

Arheoloģija ir zinātnes nozare, kas pēta vēsturi. Visas pasaules vēsture tiek pētīta izmantojot dažādas vēstures liecības – pieminekļus, fosilijas, dažādus cits artefaktus. Izmantojot šīs liecības, pētnieki – arheologi, cenšas atšķetināt vēstures noslēpumus.

Pasaules vēsture ir ļoti sena un noslēpumaina. Ņemot vērā ka rakstība ir parādījusies tikai pirms 5000 gadiem, ne vienmēr ir iespējams rast rakstiskus pierādījumus par notikušo, šādos gadījumos tieši arheoloģija mums var pavēstīt daudz vairāk. Ar arheoloģijas palīdzību ir iespējams uzzināt ļoti daudz. Varam uzzināt gan to kas dzīvoja kādā reģionā gan cilvēku amatniecības līmeni, kultūru, mākslu, ikdienas dzīvi. Arheoloģisko izrakumu vietās var atrast instrumentus, sadzīves priekšmetus un daudz ko citu, tai skaitā arī cilvēku un dzīvnieku mirstīgās atliekas – fosilijas.

Arheoloģija spēj atklāt ļoti senas vēstures liecības. Šī zinātnes nozare nav īpaši cieši saistīta ar rakstiskiem vai citiem, cilvēku atstātiem vēstures pierādījumiem. Šeit, par vēsturi stāsta pat vissīkākais nieciņš kuru sasaistot ar citām liecībām ir iespējams atklāt veselas civilizācijas rašanos, dzīvi un izzušanu.

Arheoloģija ir ļoti plaša zinātnes nozare, tāpēc to mēdz iedalīt vairākās apakš kategorijās. Šī kategorijas var atšķirties neņemot vērā to pētniecības lauku, reģionu, laika periodu un tamlīdzīgi. Ja pētījumi tiek veikti kādā konkrētā reģionā, tā ir Mezopotāmijas vai Āfrikas, vai cita arheoloģija.  Ja tiek pētīta vēsture kādā konkrētā vēstures laika posmā tā var būt viduslaiku, jauno laiku vai cita arheoloģija. Arheoloģija kas nodarbojas ar zemūdens pasaules izpēti, pēta kuģu vrakus un tamlīdzīgi ir zemūdens arheoloģija. Arheoloģijas nozare kura pēta laiku pirms cilvēku pastāvēšanas ir paleontoloģija. Un ir vēl citi arheoloģijas klasifikācijas veidi. Šādi ir vieglāk orientēties un pētnieki var specializēties sev tuvākajā jomā.

Arheoloģija ir ļoti sarežģīta zinātne, jo pētniekiem ir nepieciešams ļoti plašs zināšanu klāsts. Ir nepieciešams pārzināt vēsturi, konkrēto reģionu klimata apstākļus, vēsturiskās pārmaiņas kas skārušas reģionu. Ir nepieciešamas zināšanas arī daudzos citos virzienos, ķīmijā, fizikā, matemātikā, lingvistikā un tamlīdzīgi. Lai spētu atklāt vēstures mistērijas izmantojot atrastos priekšmetus, ir nepieciešams ļoti rūpīgi izpētīt visu kas jau ir zināms.

Post Navigation