Kredītportfelis

Kredītportfelis ir katras konkrētās kredītiestādes izsniegto kredītu kopums, kurš ir aktīvs grāmatvedībā, tie parasti tiek klasificēti atbilstoši kredītriska pakāpei, tas palīdz bankai attīstīties un piesaistīt arvien jaunus klientus. Kredītportfeļa apzināšana, klasifikācija, novērtēšana un kvalitātes analīze banku menedžeriem ļauj efektīvi analizēt banku aizdevumu operācijas.

Kredītportfeļa izsniegto kredītu kopumā ietilpst kredītu darījumi (līzings, faktoringa operācijas, komercbankas garantiju un galvojumu saistību izpilde, vekseļu diskontēšana, kā arī citi darījumi), tātad kredītportfelī ietilpst visi naudas darījumi starp banku un tās klientiem, visu aizdevumu kategorijas līgumu naudas summas.

Kredītportfelis dod bankām iespēju veiksmīgāk pārvaldīt aizdevumu izsniegšanu un kontrolēt naudas plūsmu. Kredītportfeļiem ir dažādas ienesības un riska pakāpes. Var būt situācija, ka kredītportfelis bankā ir liels, ar labiem procentiem, taču kopsummā tas tomēr ir riskants, jo daudzi kredītņēmēji ir paņēmuši īstermiņa, kredītkaršu un kredītlīnijas aizņēmumus. Citā gadījumā, kad kredītportfelis bankai ir mazs, tas var būt daudz stabilāks un mazāk ienesīgs, taču ienesīgāks ilgtermiņā, jo pārsvarā tas sastāv no hipotekāriem kredītiem. Tādēļ banku darbinieki – menedžeri regulāri veic kredītportfeļa izpēti un analīzi, strikti seko līdzi izmaiņām, lai bankas darbība būtu pozitīva baņķieriem.

Katrai bankai ir savs kredītportfeļa aprēķins un, protams Latvijas banku lielākie kredītportfeļi ir vadošajām bankām, kuri mērāmi ir miljardos eiro. Latvijā darbojošās bankas kopumā izsniedz fantastiski lielus naudas apjomus kredītos, taču tāda prakse ir visā pasaulē. Praktiski izsniegto kredītu apmērs vidēji ir visa Latvijas kredītportfeļa apmērā. Ir arī bankas, kuras katru gadu spēj savu kredītportfeli pieaudzēt, taču kopumā ir arī gadi, kad kredītportfeļa apjoms krītas par aptuveni diviem procentiem. Vēsturiski ir bijuši gadi, kad dažādu ekonomisko faktoru ietekmes dēļ (piemēram,- 2014. gada janvārī Latvijas valūtas maiņa, no kā izrietoša iedzīvotāju pastiprinātā piesardzības finanšu lietās) kredītu paņemtais apjoms ir jūtami samazinājies, taču banku peļņa ir augusi.

Post Navigation