Plūdi Suntažos izposta dambi un ceļu

Ģeologi un hidrologi pirms pusotra gada, kad Latviju piemeklēja iepriekšējie plūdi, brīdināja, ka raizes arī turpmāk var sagādāt tieši mazās upes. Tāda ir arī Abzes upīte, kura parasti ikdienā ir 3 līdz 5 metrus plata. ‘’Kaupiņu mājas atrodas blakus upei, kā saka saimnieks, tik liels ūdens kā vakar šeit nekad nav bijis. Pēkšņie plūdi ieskrējuši šķūnī. Pārdesmit metrus augšup upe gan pastrādājusi ievērojamus posta darbus, pie dzirnavu dīķa upes vairs nav. Vecās slūžas netika galā ar ūdens daudzumu, kā rezultātā tās tika izskalotas ar visu ceļu virs tām.

Post Navigation