Tag Archives: Profesionālā Izglītība
Profesionālās mācību iestādes Latgalē

Profesionālā izglītība sniedz iespēju jauniešiem ieiet darba tirgū, kā savas nozares speciālistam jau salīdzinoši agrā vecumā, to sāk izmantot aizvien lielāks skolēnu skaits.