Vecāki bērni un kabatas nauda

Nordea naudas skola: vecāki bērni un kabatas nauda:

Pieņemt pastāvīgus lēmumus un gūt pirmās iemaņas, kā tērēt savus finanšu līdzekļus, kā viņus izmantot, bērni iemācās jau ģimenē. Kabatas nauda bieži vien ir pirmie naudas līdzekļi, kurus bērni arī iemācās tērēt un izmantot pastāvīgi.

Post Navigation